1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het spaarpunten systeem van Amorix.nl.
 2. Door deel te nemen aan het onlinespaarpunten systeem gaan de deelnemers akkoord met de voorwaarden zoals op deze pagina beschreven.

2. Deelname

 1. Deelname aan het spaarpunten systeem is kosteloos en voor iedere klant toegankelijk
 2. Guess Who internetproductions en de deelnemers van het spaarprogramma zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.
 3. Alle klanten van Amorix hebben de mogelijkheid een account aan te maken tijdens het bestelproces .
 4. Persoonlijke gegevens dienen naar waarheid ingevuld te zijn.
 5. Alleen wanneer alle accountgegevens ingevuld zijn wordt het spaarsysteem automatisch geactiveerd
 6. Gegevens omtrent het persoonlijke account worden niet vrijgegeven aan derden.
 7. Amorix heeft het recht om een account aanvraag te weigeren.
 8. Amorix heeft het recht om een account te verwijderen als er sprake is van misbruik.
 9. Het Amorix account is te bezoeken door in te loggen middels het emailadres en het zelf gekozen wachtwoord.

3. Spaarpunten

 1. Iedereen met een Amorix account ontvangt automatisch spaarpunten De spaarpunten worden toegeschreven na een afgeronde bestelling welke verzonden en volledig betaald is
 2. Spaarpunten worden enkel toegekend over reeds betaalde bestellingen.
 3. Spaarpunten worden enkel toegekend aan geactiveerde accounts.
 4. Er worden geen spaarpunten toegekend aan betaalde bestellingen welke in het verleden zijn gedaan.
 5. Spaarpunten zijn niet overdraagbaar.
 6. Spaarpunten zijn niet inwisselbaar voor geld.
 7. Spaarpunten kunnen uitsluitend online worden besteed op Amorix.
 8. Spaarpunten zijn geldig tot 24 maanden na uitgifte.

4. Spaarpunten

 1. Voor iedere besteedde euro op Amorix ontvangt de klant 1 spaarpunt. Spaarpunten worden pas definitief na verzending en volledige betaling van de bestelling. Spaarpunten worden alleen toegekend aan ingelogde gebruikers met een actief Amorix.nl account
 2. Spaarpunten hebben een waarde van 2 eurocent en kunnen alleen ingewisseld worden op Amorix.nl
 3. Over de verzendkosten en extra kosten worden geen spaarpunten toegekend.
 4. Bij het retourneren van artikelen worden toegekende spaarpunten in mindering gebracht op het spaarpunten saldo.
 5. Voor geretourneerde artikelen welke met punten zijn betaald worden alleen punten teruggegeven.
 6. Bij acties waarbij extra spaarpunten worden uitgegeven , worden bij het retourneren van deze artikelen ook de extra spaarpunten in mindering gebracht op het spaarpunten saldo.
 7. Zodra een Amorix.nl account niet meer actief is vervallen ook alle spaarpunten.

5. Privacy

 1. Verstrekte persoonsgegevens zullen worden opgenomen in het gegevensbestand van Guess Who Internetproductions. hierop is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.
 2. Persoonsgegevens worden nooit aan derden verstrekt zonder schriftelijk toestemming.
 3. Deelnemers dienen alle persoonsgegevens correct en volledig in te vullen.
 4. Deelnemers welke onjuiste informatie verschaffen worden uitgesloten van deelname.
 5. Door deelname aan het  spaarprogramma gaan de deelnemers ermee akkoord dat hun gegevens gebruikt mogen worden voor mailingen van Amorix.nl.

6. Slotbepalingen

 1. Guess Who Internetproductions is ten allen tijde bevoegd om de actievoorwaarden van het spaarsysteem tussentijds, zonder aankondiging en zonder opgaaf van reden, stop te zetten en/of te wijzigen.
 2. In gevallen waarin de actievoorwaarden niet voorzien beslist Guess Who Internetproductions.
 3. Voor overige vragen kan er contact opgenomen worden met de klantenservice van Amorix.

spaarpunten bij sexshop amorix.nl